Trang chủ > Hướng Dẫn > Sự Kiện Hoán Đổi Đồng Xu May Mắn

Sự Kiện Hoán Đổi Đồng Xu May Mắn

07-07-2021
Đăng ký và hoán đổi đồng xu may mắn tại Delgado


Bạn cần phải cần có đồng xu may mắn và gặp Delgado thì mới đăng ký và hoán đổi được đồng xu may mắn.

Đồng xu may mắn rớt tại tất cả các bản đồ KanturuIsCode và Barrack Server 2 (Sever PK cao hơn SV No PK)  Sever 3  auto nhặt (ng xu may m)

– Tọa độ của NPC Delgado nằm ở 131 , 119 tại làng Lorencia.

Bạn có 2 lựa chọn để được phần thưởng tại Lucky Coin.

Lựa chọn 1: Đăng ký đồng xu may mắn.

# Để đăng ký đồng xu may mắn:
– Cần ít nhất là 1 đồng xu may mắn tại thùng đồ cá nhân.
– Đến tìm gặp NPC Lucky Coin ( 113 , 119 )
– Nhấp vào nút Đăng ký đồng xu may mắn
– Nhấn vào nút đăng ký khi ban đã có đồng xu may mắn

Phần thưởng: 1 Sói Tinh Hoàng Kim khi bạn đã đăng ký đủ 2000 đồng xu may mắn.

Lựa chọn 2: Hoán đổi đồng xu may mắn.

# Để hoán đổi đồng xu may mắn:
– Cần 1 cụm 10, 20 hoặc 30 đồng xu may mắn tại thùng đồ cá nhân.
– Để có được cụm 10, 20 và 30 đồng xu may mắn cần phải gộp từng đồng xu lại với nhau
– Đến tìm gặp NPC Delgado ( 131 , 119 )
– Nhấp vào nút Hoán đổi đồng xu may mắnPhần thưởng:

Hoán đổi 10 cái ( Bạn cần 1 cụm 10 đồng xu may mắn ) ngẫu nhiên các Item: Ngọc Ước Nguyện , Ngọc Tâm Linh , Hộp Vũ khí , Hộp Item cấp 2 3 4
Hoán đổi 20 cái ( Bạn cần 1 cụm 20 đồng xu may mắn ) ngẫu nhiên các Item: Hộp Item cấp 5 6 7 , Hộp Vũ khí , Cụm Ngọc

Hoán đổi 30 cái ( Bạn cần 1 cụm 30 đồng xu may mắn ) ngẫu nhiên các Items: Hộp Item cấp 5 6 7 , Hộp Ring Pen , Cụm Ngọc , Lông vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc