Trang chủ > Tin Tức > Bảo Trì máy chủ từ 8:10 đến 8:20 ngày 4/9/2021

Bảo Trì máy chủ từ 8:10 đến 8:20 ngày 4/9/2021

04-09-2021

 

 

 

Chào các bạn !

Bảo trì máy chủ để Reset lại máy chủ xóa LOG giảm nhẹ máy chủ ! Từ 8:10 đến 8:20 ngày 4/9/2021

Sau bảo trì các bạn có thể bảo trì vào lại .

Kundun sẽ hồi sinh lại sau khi bảo trì xong .

 

Thân !