Các Loại Bùa : Tăng EXP ,Thiên Sứ , Master ( Cách Dùng )

BA LOẠI BÙA TRONG CASHSHOP


Bùa tăng EXP

• Tăng điểm kinh nghiệm lên 50%
• Không dùng chung với bùa Thiên Sứ
• Cách mua (Đứng ở làng và ấn phím X =>làm theo chỉ dẫn)

Bùa Thiên Sứ
• Tăng 100% kinh nghiệm nhận được
• Không dùng chung vơi bùa tăng Exp và bùa Master
• Cách mua Đứng ở làng và ấn phím X=>làm theo chỉ dẫn

Bí quyết: Bùa Thiên Sứ là loại bùa EXP cao nhất có tác dụng với cả nhân vật thường và nhân vật đã làm master.