• Một số lệnh cơ bản được dùng trong MU

    [ Chưa được phân loại ] - Ngày 24.11.2020

    /AddStr điểm : Tăng điểm sức mạnh . /AddEne điểm : Tăng điểm năng lượng . /AddAgi điểm : Tăng điểm nhanh nhẹn . /AddVit điểm : Tăng điểm sức sống (thể lực). /AddCmd điểm...

    Xem thêm