Trang chủ > Sự Kiện > Chuỗi Sự Kiện Đua Top Máy chủ Lorencia

Chuỗi Sự Kiện Đua Top Máy chủ Lorencia

23-06-2021

 

 1. ĐUA TOP MASTER

Thời Gian: Từ 13:00 26/06/2021 đến 21:00 10/07/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 5 nhân vật có số điểm Master cao nhất để trao giải

Có điểm Master cao nhất và sớm nhất

Tính theo BXH Master

TOP Phần Thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh
2 30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
3 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
4 200.000 Gcoin
5 100.000 Gcoin

 2. ĐUA TOP SĂN BOSS

Thời Gian: Từ 13:00 26/06/2021 đến 21:00 15/07/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 5 nhân vật có số điểm săn boss cao nhất để trao giải

Tính theo BXH Săn Boss

TOP Phần Thưởng
1 1 Hộp Quà Vũ Khí Rồng

30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh

2 1 Hộp Quà Vũ khí + 1 Hộp Quà Ring Pens

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

3 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
4 200.000 Gcoin
5 100.000 Gcoin

 

 3. ĐUA CHỦNG TỘC

Thời Gian: Từ 13:00 26/06/2021 đến 21:00 26/07/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 2 nhân vật mỗi chủng tộc có số lần reset cao nhất và nhanh nhất để trao giải

Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhất

Tính theo BXH Chủng Tộc (Đổi Class bị loại khỏi TOP)

TOP Phần Thưởng
1 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option
2 Hộp Quà Ring Pens + 10 Ngọc Ước Nguyên + 10 Ngọc Tâm Linh

 

 

 4. ĐUA TOP PHÚ HỘ

Thời Gian: Từ 13:00 26/06/2021 đến 21:00 03/07/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 5 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất trong BXH Nạp Thẻ

Tính theo BXH Nạp Thẻ

TOP Phần Thưởng
1 Cánh Cấp 2 + Luck + 1 Option
2 Cánh cấp 2 + Luck
3 Cánh cấp 2
4 Lông vũ
5 Lông vũ

 

 

 5. ĐUA TOP BANG HỘI

Thời Gian: Từ 13:00 26/06/2021 đến 21:00 15/07/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 3 Bang Hội có số điểm GPoint cao nhất để trao giải (GP kiếm ở nhiệm vụ nạp ngày)

Tính theo BXH Điểm Guild (GP)

TOP Phần Thưởng
1

> 6.000 GP

300 Ngọc Ước Nguyện + 300 Ngọc Tâm Linh

Cánh cấp 2 + Luck + Manalost

2

> 4.000 GP

200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh

Cánh cấp  2 + Luck

3

>3.000 GP

100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

Cánh cấp 2

6. ĐUA TOP TIÊU PHÍ

Thời Gian: Từ 00:00 30/06/2021 đến 21:00 10/07/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 5 nhân vật có số tiền tiêu phí nhiều nhất trong BXH Tiêu Phí

Tính theo BXH Tiêu Phí

TOP Phần Thưởng
1 Cánh Cấp 2 + Luck + 1 Option
2 Cánh cấp 2 + Luck
3 Cánh cấp 2
4 Lông vũ
5 Lông vũ