Đua TOP Alphatest máy chủ Huyền Thoại

MÁY CHỦ MỚI HUYỀN THOẠI


TƯỢNG ĐÀI MU ONLINE SEASON 6.3 CLASSIC SỐ 1 VIỆT NAM👑 Đua Top Reset Phiên Bản Thử Nghiệm⚜️ Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật khi bước vào OPEN BETA

⚜️ Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN BETA


⚜️ 65.000 Point + 2 tỷ zen


⚜️ Thời Gian : 13:00 05/03/2021 – 17:00 06/03/2021


⚜️ 3 Thành viên đạt MAX RESET sớm nhất sẽ nhận thưởng