Trang chủ > Hướng Dẫn > Hoàn Tất Bảo Trì – 9:10 ngày 27/7/2021

Hoàn Tất Bảo Trì – 9:10 ngày 27/7/2021

27-07-2021

Quý Mutizen thân mến, BQT đã tiến hành bảo trì máy chủ hoàn tất


* Cập nhật tính năng vũ khí  :

Vũ khí Level + 11 tăng 1% dame

Vũ khí Level + 12 tăng 2% dame

Vũ khí Level + 13 tăng 3% dame

*Tăng thêm Drop Item cấp cao tại Boss  5

*Cắt giảm Server 7 8 9 để tăng tính cạnh tranh trong game

 


Để vào game các bạn phải làm như bên dưới :

 

-> Các bạn phải vào bằng Mu.exe để hệ thống cập nhật vào game 

Biểu tượng ở Desktop

Biểu tượng ở Foder