Trang chủ > Hướng Dẫn > Hướng Dẫn chế tạo Vũ khí Rồng Cấp 2

Hướng Dẫn chế tạo Vũ khí Rồng Cấp 2

25-07-2021

1 – Hướng Dẫn Chế Tạo Búa Archeangell’s Hammer

  • Nguyên Liệu:

+ Steel of Heaven 10 cái ( Săn Boss drop ở tất cả loại Boss và Vòng Quay tại Web)

+ Cụm ngọc ước nguyện +1

+ Cụm ngọc tâm linh +1

+ Ngọc hỗn nguyên 1 viên

+ Ngọc sáng tạo 1 viên

+ Đá Hộ Mệnh 1 viên

Tỉ lệ 100%

Kết Hợp Thành Công Bạn Sẽ Nhận Được  Búa Archangell’s Hammer

2 –  Hướng Dẫn Chế Tạo Vũ Khí Rồng 2

-Nguyên Liệu :

  • 1 Vũ khí rồng 1 + 11 + 4 op life trở lên
  • 1 ngọc hỗn nguyên
  • Cụm ngọc ước nguyện +2
  • Cụm ngọc tâm linh +2
  • Cụm ngọc sinh mệnh +2
  • Búa Archangel’s Hammer

Tỉ lệ như máy chao hiển thị

Kết Hợp Thành Công Sẽ Nhận Được :

Vũ Khí Rồng 2 và giữ nguyên dòng EXC (ví dụ dòng 10% thì còn 10%)

Dòng may mắn tỉ lệ ra 70%

Cấp độ sẽ mất

 

Nếu thất bại mất toàn bộ nguyên liệu

BQT Mu Hà Nội chúc AE may mắn !