Trang chủ > Hướng Dẫn > Mở Event Kundun , Sky Event , Rakion vào 00:00 15/7/2021

Mở Event Kundun , Sky Event , Rakion vào 00:00 15/7/2021

13-07-2021


Chính thức mở Boss Kundun vào 00:00 15/7/2021 tại máy chủ 2 và 3


Mở Event Nhện (Rakion) : 11:15│ 21:15 tại Sever 1


Mở SkyEvent : 21:45 tại Sever 4

BQT Mu Hà Nội Xin Thôi Báo