Trang chủ > Sự Kiện > Ra mắt máy chủ Huyền Thoại 13:00 02/04/2022 – Season 2.0 Classic

Ra mắt máy chủ Huyền Thoại 13:00 02/04/2022 – Season 2.0 Classic

20-02-2022


Thông Tin Máy Chủ Thông Tin Nhân Vật
 • EXP : 100 %
 • Drop : 5%
 • Phiên bản Season 2.0 Classic
 • 10.000.000 Zen khởi tạo
 • 1Resets , 1Level
 • 1000 Point
 • Drop : 5%
 • Drop Ngọc : 2%
 • Drop Lông Vũ : 1%
 • Auto Reset Ingame
 • Offtack miễn phí
 • Ngân hàng ngọc : J , Sự kiện : F5
 • Khai mở Open Beta : 13h 02/04/2022
 • Treo cửa hàng miễn phí
 • Khai mở Aphatest : 13h 30/03/2022
 • Giới hạn 3 Acc / PC


 • Sub
 • Quái Vật
 • Giao Dịch
 • Hòm Đồ
 • PK
 • Cửa Hàng Cá Nhân
 • Chaos Golbin
 • ONLINE
 • 1
 • Không
 • 500
 • 2
 • Không
 • Không
 • Không
 • Không
 • 350
 • 3
 • Không
 • Không
 • Không
 • 350
 • 4
 • Không
 • Không
 • Không
 • Không
 • 500
 • 5-15
 • Không
 • Không
 • Không
 • 550
 • 20
 • Không
 • Không
 • Không
 • Không
 • 200

 


 • Loại
 • Thời Gian Mở
 • Drop Lông Vũ – HHHT
 • Sau 2 Tuần từ khi Open Beta
 • Boss Kundund
 • Sau 2 Tuần từ khi Open Beta
 • Cộng Hưởng Items
 • Sau 1 Tuần từ khi Open Beta
 • Đổi Đồ EXC ra PCPoint / WCOIN
 • Sau 2 Tuần từ khi Open Beta


 • Items
 • Server / Map
 • Linh Hồn Chiến Mã
 • Kanturu
 • Lông vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc
 • Server 2 – 3 – Map Icarus
 • Đá nguyên thuỷ
 • Kanturu
 • Đồng Xu may mắn <Đổi Items tại SV-1>
 • Icarus / Brrack
 • Ngọc chỉ Drop ở Server PK ( Sub 5 ) 
 • Lưu ý : Sub 5 sẽ chỉ giới hạn 1 ác / 1 máy tính ( Các sub khác các bạn vào bình thường 3 ác / 1 máy tính
 • Ngọc Ước Nguyện / Toàn bộ Server / Quái vật trên 100 Level
 • Ngọc Tâm Linh / Toàn bộ Server / Quái vật trên 100 Level
 • Ngọc Hỗn Nguyên / Toàn bộ Server / Quái vật trên 70 Level
 • Ngọc Sinh Mệnh / Toàn bộ Server / Quái vật trên 70 Level


 

 • Tên Sự Kiện
 • Sub
 • Thời Gian
 • Phần Thưởng
 • Ghi Chú
 • Boss Vàng Tấn Công
 • 2-3-4
 • 00:00  08:00
 • 12:00  16:00
 • 20:00  22:00
 • Box 1-2-3-4-5
 • Hàng ngày
 • Lorencia
 • Noria
 • Tarkan
 • Atlans
 • Devias
 • Boss Kundun
 • 2 – 4
 • 24h / 1 lần
 • Item cao cấp
 • Hàng ngày
 • Hỗn Nguyên Lâu
 • 3-4
 • 09:00 15:00
 • 17:00 19:00
 • 23:00
 • Đồ thần – Ngọc
 • Hàng ngày
 • Hỗn Nguyên Lâu VIP
 • 4
 • 13:00 21:00
 • Đồ thần – Ngọc (Tỉ lệ cao)
 • Hàng ngày
 • Tháp Tinh Luyện
 • 2-3
 • Cả ngày
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hàng ngày
 • Happy Hour Event
 • Tất cả
 • 00:30  06:30
 • 12:30  20:30
 • Exp x2
 • Hàng ngày
 • X2 Exp
 • Tất cả
 • Cả ngày
 • Exp x2
 • Chủ Nhật
 • Lâu Đài Máu
 • 2-3
 • 00:45  10:45
 • 14:45  20:45
 • 22:45
 • Đánh đủ số lượng quái nhận ngọc
 • Cổng Lâu Đài máu 7
 • 500 quái rơi 1 viên ngọc
 • Hàng ngày
 • Quảng Trường Quỷ
 • 2-3
 • 01:15  09:15
 • 13:15  19:15
 • 23:15 
 • Đánh đủ số lượng quái nhận ngọc
 • Cổng Quảng Trường Quỷ 7
 • 500 quái rơi 1 viên ngọc
 • Hàng ngày
 • Blue Event
 • 11
 • 20:30
 • Ngọc các loại
 • Hàng ngày
 • Noria SV-11 NonPK
 • Atlans SV-11 Có PK
 • Sự kiện không Buff – Không Party
 • SummerEvent
 • 11
 • 13:15
 • Ngọc các loại
 • Hàng ngày
 • Noria SV-11 NonPK
 • Atlans SV-11 Có PA
 • Sự kiện không Buff – Không Party
 • Dungegon Anh Hùng
 • 20
 • 23:00
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hàng ngày
 • Binh Đoàn Phù Thuỷ
 • 2-3
 • 03:45  11:45
 • 15:45  19:45
 • Ngọc Ước Nguyện – Nhẫn Phù Thuỷ
 • Hàng ngày
 • Great Battle PK
 • 20
 • 21:20
 • Top 1 – 10 Ramdom ngọc và Box
 • Lưu ý : Ấn vào NPC khi có Thông Báo
 • Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
 • Tham gia tại NPC_EventBattle
 • Lorencia toạ độ 135:136
 • HalloWeen Event PK
 • 20
 • 21:20
 • Các loại ngọc
 • PK ở Great Batle PK để nhận ngọc
 • Siêu Boss Lorencia
 • 20
 • 21:45
 • Boss Hoàng Kim các loại xuất hiện tại Lorencia
 • Lưu ý : Phần thưởng tỷ lệ boss cao gấp đôi bình thường
 • Hằng ngày
 • Đại Chiến Erohim
 • 20
 • 11:45 19:45
 • Rơi đồ EXC cấp cao
 • Hằng ngày
 • Tham gia tại NPC_Boss ở Lorencia
 • Đại Chiến Quỷ Vương
 • 20
 • 20:45
 • Rơi 1 Cụm ngọc bất kỳ
 • Hằng ngày
 • Tham gia tại NPC_Boss ở Lorencia
 • Chiến Trường Tống Kim
 • 20
 • 21:20
 • Top 1 Kill : 4Box – 4 Ngọc
 • Team Thắng 2 Box
 • Team Thua 1 Box
 • Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Tham gia tại Team RedTeam Blue
 • Lorencia toạ độ 138:118