Trang chủ > Hướng Dẫn > [Season2.0] Hướng dẫn nâng cấp Siêu Wing 2

[Season2.0] Hướng dẫn nâng cấp Siêu Wing 2

20-03-2022

Nguyên liệu :

  • 1 Cánh cấp 2 + 11 trở lên và + 4 Option trở lên
  • 1 Món đồ thần + 7 trở lên và + 4 Option trở lên
  • Cụm 30 viên Ngọc Ước Nguyện
  • Cụm 30 viên Ngọc Tâm Linh
  • Cụm 30 viên Ngọc Sinh Mệnh
  • Cụm 30 viên Ngọc Sáng tạo
  • 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • 1 Tỉ Zen

=> Thất bại mất toàn bộ nguyên liệu

=> Thành công sẽ có Siêu Wing 2 (Option giữ nguyên , 50% tỉ lệ ra Luck)