Trang chủ > Sự Kiện > Sự Kiện Đua Top Tháng 9

Sự Kiện Đua Top Tháng 9

04-09-2021

 1. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

Thời Gian: Từ 00:00 06/09/2021 đến 24:00 30/09/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 2 nhân vật mỗi chủng tộc có số lần reset cao nhất và nhanh nhất để trao giải

Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhất

Tính theo BXH Chủng Tộc (Đổi Class từ 0:00 15/9/2021 bị loại khỏi TOP)

TOP Phần Thưởng
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option  (theo chủng tộc)
2 1 Slot nâng + 13

 

 2. ĐUA ALL 

Thời Gian: Từ 00:00 06/09/2021 đến 24:00 26/09/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất

Tính theo BXH ALL

 

TOP Phần Thưởng
1 Cánh 2.5 + Luck

3.000 PC Point

500.000 Gcoin

2 Bộ Item 380 + Luck + 1 Option

2000 PC Point

300.000 Gcoin

3 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option

200.000 Gcoin

 

 

PHẦN THƯỞNG TOP SẼ CÒN CẬP NHẬT