Trang chủ > Sự Kiện > Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

30-09-2021

 1. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

Thời Gian: Từ 00:00 06/09/2021 đến 24:00 30/09/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 2 nhân vật mỗi chủng tộc có số lần reset cao nhất và nhanh nhất để trao giải

Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhất

Tính theo BXH Chủng Tộc (Đổi Class từ 0:00 15/9/2021 bị loại khỏi TOP)

TOP Phần Thưởng
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option  (theo chủng tộc)
2 1 Slot nâng + 13

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 MaVuong 0 303 400 24330 Grand Master 2021-09-30 00:28:23
2 JKCovid 0 303 400 24330 Grand Master 23/08 18:32:50 2021-09-30 00:31:12

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 xnhatx 0 303 400 24330 Blade Master 2021-09-30 01:23:42
2 JKTruymenh 0 303 400 24270 Blade Master 2021-09-30 01:27:14

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 Lapine 0 303 400 24380 High Elf 2021-09-30 00:41:12
2 Quynhs2 0 303 400 24330 High Elf 2021-09-30 00:44:30

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 JKzPEPSIz 0 303 400 24290 Duel Master 2021-09-30 03:23:51
2 JKDuiCui 0 303 400 24330 Duel Master 06/09 22:07:51 2021-09-30 04:55:18

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 JKxJustJ 0 303 400 24330 Lord Emperor 2021-09-30 00:41:33
2 JKSuSu 0 303 400 24310 Lord Emperor 2021-09-30 00:44:25

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 HelloSum 0 303 400 24330 Dimension Master 2021-09-30 00:35:38
2 JKxHades 0 303 400 24310 Dimension Master 28/08 18:15:04 2021-09-30 00:38:16

 

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 KoKiChi 0 303 400 24310 Fist Master 2021-09-30 00:44:07
2 JkxPhucBo 0 303 400 24310 Fist Master 2021-09-30 02:57:02