Trang chủ > Sự Kiện > Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

26-07-2021

 3. ĐUA CHỦNG TỘC

Thời Gian: Từ 13:00 26/06/2021 đến 21:00 26/07/2021

Nội dung: Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 2 nhân vật mỗi chủng tộc có số lần reset cao nhất và nhanh nhất để trao giải

Bằng Reset và Bằng Level tính thời gian Reset cuối nhanh nhất

Tính theo BXH Chủng Tộc (Đổi Class bị loại khỏi TOP)

Các bạn TOP 1 Liên hệ Facebook dòng nhận .

TOP 2 vào Mục Event -> Nhận Giải Thưởng (Khi nhận sẽ vào hòm đồ chung)

 

TOP Phần Thưởng
1 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option
2 Hộp Quà Ring Pens + 10 Ngọc Ước Nguyên + 10 Ngọc Tâm Linh